Wedstrijdreglement

- Elke week zal er een foto gepost worden met bijhorende vragen
- bij elke foto zal er een eind datum en uur bijstaan tot wanneer de antwoorden ingediend kunnen worden.

- elke foto zal moeilijk beginnen en naargelang de week vordert zullen er tips gegeven worden.
- om te antwoorden: onderaan is een antwoordenformulier om in te vullen.
- gedurende de wedstrijd zal er ook een klassement online bijgehouden worden.
- als u niet wenst vermeld worden met naam op onze website, gelieve het dan te vermelden in de email die u stuurt.
- als de ronde afgesloten is en er zijn meerder winnaars, zal de uiteindelijke winnaar getrokken worden door een onschuldig hand.
- bij elke foto zal er ook een foto bij staan van de prijs die gewonnen kan worden.
- elke fotoronde zal er ook dezelfde schiftingsvraag gesteld worden, daar mag 1 keer per week op geantwoord worden. (deze vraag zal meetellen voor de eindwinnaar)
- er mag meerder malen per foto een antwoord doorgestuurd worden, maar we gaan dit beperken tot 7 (komt overeen met elke dag van de week een antwoord)

schiftingsvraag:

Hoeveel gedigitaliseerde foto's  van het V.NJ. heeft het Vlaams en Historisch Archief in hun bezit?

Juiste antwoord niet geraden? we nemen het dichts bijzijnde juiste antwoord


Opgave 6:

voor welke aangelegenheid is deze kaars gemaakt?
antwoorden kunnen doorgestuurd worden tot zaterdag 24-10-2020 tot 23u59
Veel succes!
Tip 1: 1964

Tip 2: verjaardagsgeschenk

Opgave:

Prijs:

Fotowedstrijd

Opgave 5:

Welke Vlaggen zien wij hier allemaal? 
van welke scharen, gewesten, gouwen, verbond zijn deze vlaggen? 

schaarfiguur is voldoende, de kenners mogen ook vertellen welke afdeling dit is :)
Antwoorden kunnen doorgestuurd worden tot zaterdag 17-10-2020 tot 23u59
Veel Succes!

Winnaar:

Stefan Andries


prijs:

Opgave 4:

Gewonnen door Herman Keereman

Welke functies geven de volgende functiekoorden weer?
van boven naar onder.

antwoorden kunnen ingestuurd worden tot zaterdag 3-10-202 tot 23u59
veel succes!
de oplossing:

Prijs:

2 flesjes bier + glas naar aanleiding van de 30ste Meiboomplanting VNJ Belsele

Opgave 3:

Wie zien we hier allemaal op de foto?
antwoorden kunnen ingestuurd worden tot zaterdag 26-09-2020, 23u59
elke dag zal er een lamp weggenomen worden.
Antwoord:
Van links naar rechts: Rik De Wever, Jaak van Haerenborgh, Wilfried Cauwenbergh, Lieve van Onckelen en Ledy Broeckx

Prijs:

Opgave 2:

Gewonnen door Stefan Andries!

Wat is de naam van de onderstaande schaarbladen?

Te winnen prijs:

reeks Leidraden

Opgave 1:

Gewonnen door Guido Stevens

Welke V.N.J. familie heeft hier geposeerd voor een propaganda foto van de Storm?

graag naam van de familie en  decennia wanneer deze foto getrokken is.
antwoorden kunnen ingestuurd worden tot zaterdag 12 september 2020 tot middernacht.

Gokken hoeft niet elke dag zal er een tip vrijgegeven worden
zondag 13 september zal de winnaar bekend gemaakt worden.


het antwoord van eerste fotowedstrijd is:
de familie die poseerde voor de propagandafoto van de Storm, is de familie De Wever.
deze is getrokken in de jaren '70.
We zien een nog piepjonge Bart De Wever naast vader en moeder alsook zijn oudere broer Bruno die we vandaag kennen als Historicus.
Het zijn maar 2 mensen een lange rij van van oud V.N.J. leden die vandaag belangrijke functies bekleden in de maatschappij, bedrijfsleven of politiek.

Opgave

Prijs

klassement