• Uw winkelmandje is momenteel leeg

Goed Joel of zalig kerstfeest!

Wij houden eraan om iedereen een goed Joelfeest of een gelukkige Kerst te wensen in deze toch wel zeer bizarre tijden.  

 Naar aanleiding van deze bijzondere tijd van het jaar willen wij jullie een reeks Joel en kerstkaarten tonen die in de loop der jaren werden verzonden als goede wensen aan elkaar. 

In ons archief zitten enkele duizenden van deze wenskaarten waaruit we jullie de meest bijzondere of originele willen tonen in deze 'online' tentoonstelling.  Wij willen hiermee ook onze oprechte dank te betuigen aan de vele gekende en ook minder of niet gekende kunstenaars of vlijtige handwerkers die deze kaarten ontwierpen en tot stand brachten. In deze hoog technologische maatschappij waar de mensen niet meer de tijd vinden om hun eigen kunst gaven te ontwikkelen is deze 'hulde' wel meer dan op zijn plaats. Wij hopen jullie hiermee toch een klein verzetje te geven en een hart onder de riem te steken. 

Wendenachten op de heide,
Kameraden.
Laten we ons verblijden.

Laten wij de Joeltijd vieren,
Groene twijgen halen uit het woud.
Kransen vlechten, dennebomen sieren,
Zagen, hakken de blokken hout.

Laat ons over vreugdevuren springen,
Want het voorjaar is weldra in 't Zicht.
Bij de haard de Zege weer bezingen,
Van het leven, van het licht.

Laten wij ook wenden onze harten,
En met vreugde vullen onze zin.
Om opnieuw in wonderlijke klaarten,
Te beginnen het eeuwig begin.

Fred Rossaert

Zonnewendenacht vol sterren,
Die hun wijde bruggen slaan,
Laat ons harten in de verten,
Van uw wijding ondergaan.

Hoge nacht, waar vuren huiv'ren,
Op de bergen in de wind,
Nu wil zich de wereld zuiv'ren,
Als een pasgeboren kind.

Moeders, voor u branden vuren,
Blinken sterren zonder tal.
Moeders, diep in uwe harten,
Klopt het hart van 't wijd heelal.

Hans Baumann

De dag heeft weer zijn taak volbracht,
het gouden licht wijkt voor de nacht,
en alle vogels zwijgen.
Laat ons een kring nu rijgen,
rondom het knett'rend sparrenvuur,
in dit gewijde avonduur.

Nu daalt de nacht, 't is rustenstijd,
het uur waarop van vriend men scheidt,
God geve ons zijn zegen!
Wij gaan verscheid'ne wegen,
maar zijn de vrienden allen heen,
de harten blijven trouw en één.

Emiel Hullebroeck

Vuren lichten over d'aard,
Vlammen laaien hemelwaarts,
Richtend onze wensen.

Sterrenwereld, eeuwigheid.
Open uwe poorten wijd,
Zegen met uw licht de mensen.

Vuren lichten over d'aard,
Vlammen laaien hemelwaarts,
Richtend onze wensen.

Laat vreugdevuren branden,
maak donk're nachten klaar.
Breng licht in lage landen,
het jonge vuur is daar.

Hoor nu bazuinen schallen,
de lange nacht voorbij.
Reik handen, bindt ons allen,
reik handen, bindt ons allen,
een nieuwe kracht zijn wij.

Een sprong door hoge vlammen,
van louterende brand.
Laat zegebeden galmen,
laat zegebeden galmen,
door 't vrije Noordse land.

Laat vreugdevuren branden,
maak donk're nachten klaar.
Breng licht in lage landen,
breng licht in lage landen.
Houzee: het nieuwe jaar!

Herbert Napiersky