Restauratie schilderij op hout.

Restauratie schilderij op hout. In het archief van Rolf Waegeman zit al jaren een schilderij op hout dat is overgedragen van vader op zoon en dan weer van vader op zoon. Een familiestuk van 3 generaties. Het is een schilderij van een onbekende schilder, een perfecte copy van een prent die ooit is getekend door Jos Speybrouck. Door de jaren was het schilderij enorm vervuild en was de vernislaag zo vergeeld dat de kleuren zeer dof waren geworden. Ook had houtworm de achterzijde de onbehandelde houten plaat aangetast. Hierdoor was het schilderij van 72 cm x 96 cm enorm krom getrokken dat men het bijna onmogelijk nog kon ophangen.

Dit is het schilderij voor de restauratie

Eerst werd het schilderij aan de achterzijde behandeld tegen houtworm zodat dit vernietigende proces werd gestopt waarna er werd begonnen met de reiniging. De voorzijde werd eerst ontdaan van al zijn vuillagen waarna de vergeelde vernis werd verwijderd door een aangepast mengsel van Methanol en terpentijn.

Met de oude vernis er nog op

Hier is de oude vernis eraf gehaald

Hierna werd de achterzijde behandeld wet 3 lagen zwarte olieverf waarvan de lagen van dun naar dik werden opgebouwd om de spanning van de voorzijde deels weg te nemen zodat het schilderij weer kan rechttrekken doordat men op deze manier de spanning werd verdeeld.

Het schilderij is al een stuk platter geworden nu

Dan werd de voorzijde vernist met niet 2 lagen niet vergelende schilderijvernis op basis van witte natuurhars.

Om het schilderij volledig plat te krijgen werd het verlijmd met een warme beenderlijm op een dunne houten triplex plaat. 

Eerst werd het schilderij beschermd met een dikke folie om erna gewicht op te leggen zodat het goed kon drogen en om te voorkomen dat het terug scheef trok.

He schilderij was na droging in zijn volle glorie hersteld en klaar om in te lijsten. De inlijsting gebeurde met een omranding van imitatie van Franse steen om de fiere ridder zij ridderlijke plaats te ondersteunen.

Naar de alom gekende en terechte uitspraak van Albrecht Rodenbach 'waar is de oudere fierheid heen gevaren' , heeft dit schilderij alvast zijn fierheid teruggevonden.

Het resultaat!

Gerestaureerd en geschreven door: 

Jan de Beule


Restauratie Moeder met Gebroken Heldenhuldezerk 

Bij het verworven archief van Kameraad Willy Brone was het vrij gekende beeld van de moeder met 

het gebroken Heldenhuldezerk van beeldend kunstenaar Gabriel Van der Meersche.
Het plaasteren beeld was gebroken in 3 stukken en is nu in zijn volle glorie vakkundig hersteld. 

Hierna volgt het restauratie proces:

Vooreerst werd het Plaasteren beeld met gips klever aan elkaar gezet en binnenin verstevigd.

Nadat het beeld voldoende was uitgehard werden de scheuren met zacht krijtwit weggewerkt in 3 lagen tot er niets meer zichtbaar was.

Dan werd alles geschuurd en werden de nieuwe stukken gefixeerd waarna er 2 lagen synthetische grondverf werd geplaatst.

Hierna werd het beeld gepolychromeerd op klassieke manier met geslepen verf pigment in papaverolie met terpentijn en siccatief.

De voet van het beeld werd in een imitatie van Blauwe hardsteen gezet om het beeld meer draagkracht te geven.

Na het aanbrengen van een vernislaag pronkt het beeld nu in ons archief weer in volle glorie.

Een stuk Vlaamse geschiedenis werd zo van het verdwijnen gered.

Gerestaureerd en geschreven door :
Jan de Beule


Restauratie Bas-reliëf Joris Van Severen

van de bekende kunstenaar Albert Poels

Veelal zijn archiefstukken door de tijd heen beschadigd of kapotgegaan.
Gelukkig hebben we de nodige expertise in huis of kennen we de nodige vakmensen die ons met
raad en daad kunnen bijstaan om deze stukken in volle glorie te herstellen of conserveren.
Zo kregen we vorig jaar een bas-reliëf binnen van Joris Van Severen dat in 3 stukken was gebroken.
Het werd maar nipt van het containerpark gered.

Restauratie.

Het bas-reliëf werd vakkundig aan de achterzijde verstevigd en geplaasterd met een net.
Hierna werd het voor de stevigheid aangebracht op een houten plaat waarna de scheuren en ontbrekende
delen die zichtbaar waren aan de voorzijde weggewerkt.
Na droging werden deze plaatsen voorzichtig bij geschuurd en werd over het geheel een fixerende laag aangebracht
om het oppervlak gelijkmatig te maken van inzuiging.

Vervolgens werden 2 oliehoudende grondlagen in rode kleur aangebracht.
De reden waarom er voor rood werd gekozen is omdat er bladgoud zal worden aangebracht.
Bladgoud en bladkoper hebben de eigenschap dat ze licht transparant zijn en door een rode grondlaag aan te brengen
zal het bladgoud in zijn volle glorie kunnen schitteren.
Na 48 uren droging werd de grondlaag licht gematteerd om er vervolgens een lijmlaag van mixion aan te brengen waar
het bladgoud zal worden ingeleefd.

Na een droging van perfect 12 uur is de mixion voldoende droog om het goud te kleven.
Wanneer het bladgoud is aangebracht wordt dit handmatig gepolierd.
Hierna werd er een conserverende vernis aangebracht die na droging werd gepatineerd.

Het patineren heeft als doel een veroudering effect te creëren.
De patine is een patina op basis van olieverf.
De fijne kader werd in een zwarte kleur geschilderd om het geheel wat te verzwaren.
Voor een goed effect werd het bar-reliëf afgewerkt met 2 matte vernislagen.
Zo is het portret van Joris Van Severen in al zijn glorie hersteld en kan het een verdiende plaats krijgen in de figuren galerij.

Het resultaat na 8u werk:

gerestaureerd door Jan de Beule

Geschreven door Jan de Beule