• Uw winkelmandje is momenteel leeg

Tentoonstelling Leeuwenschildjes en Leeuwenvlagjes [Online]

Welkom op onze 'online' tentoonstelling over Vlaamse Leeuw opnaaischildjes. Voor de tentoonstelling gebruiken we enkel de schildjes die in ons eigen archief aanwezig zijn. Uiteraard zijn er nog vele andere 'opnaai leeuwenschildjes' in omloop en kunnen we enkel laten zien wat waar we over beschikken. Uiteraard is alle verdere informatie van harte welkom. Wanneer je ergens in een naaidoos , schuif of kast nog een schildje hebt liggen zijn we altijd geïnteresseerd om dit over te nemen om aan ons archief toe te voegen. Ook alle andere stukken , vlaggen , boeken , foto's , verslagen , kortom alles wat van ver of dicht met de Vlaamse Beweging heeft te maken nemen wij graag over om het verder te archiveren. U kan ons contacteren via de gekende kanalen of stuur een e-post-brief naar info@vlaams-historisch-archief.org

Leeuwenschildjes

Opnaaischildje vermoedelijk eind van de jaren 1920
Opnaaischildje jaren 1930 - 1939
Opnaaischildje jaren 1930 - 1939
Opnaaischildje jaren 1930 - 1939
Opnaaischildje SS legioen Vlaanderen
Opnaaischildje SS Legioen Vlaanderen , gebruikt door een lid van de Dietsche Militie - Zwarte brigade
Opnaaischildje SS Legioen Vlaanderen
Opnaaischildje SS Legioen Vlaanderen , vermoedelijk plaatselijk gemaakt in vilt uitvoering. Gedragen exemplaar.
Opnaaischild SS Langemarck.
Opnaaischild gedragen op een hemd van de Hitler Jeugd Vlaanderen. 
Dit was geen officieel uniformleeuw van de HJ. 
Het is rubber leeuw op een gele vilt.
Opnaaischild van het Vlaams Jongerenkorps 1944.
Opnaaischild op een uniformjas van de Nationaal Socialistische Jeugd Vlaanderen NSJV.
Opnaaischild Nationaal Socialistisch KrafthahrKorps . NSKK Vlaanderen
Opnaaischild jaren 1935 - 1945.
Opnaaischild jaren 1935 - 1945.
Opnaaischild jaren 1935 - 1945.
Opnaaischild jaren 1935 - 1945.
Reproductie schild SS Legioen Vlaanderen.
Reproductie schild SS Legioen Vlaanderen.
Reproductie schild SS Langemarck.
Opnaaischild jaren 1935 - 1945.
Opnaaischild 1946 - 1950. 
Dit schild word door sommigen toegeschreven aan de Vlaamse SS Langemarck , een laat oorlogse productie maar dit is volgens onze bevindingen niet correct. 
Het hoort thuis in het prille begin van de jeugd en volksdansgroepen van kort na de tweede wereldoorlog.

Opnaaischild 1946 - 1950. 
Dit schild word door sommigen toegeschreven aan de Vlaamse SS Langemarck , een laat oorlogse productie maar dit is volgens onze bevindingen niet correct. 
Het hoort thuis in het prille begin van de jeugd en volksdansgroepen van kort na de tweede wereldoorlog.

Opnaaischild Brabant , vermoedelijk gemaakt door het Verbond van Katholieke Scouts VVKS in de jaren 1960 - 1980. 
Deze schildjes werden gebruikt door de Vlaamse Militanten Orde VMO als gebiedskenteken op hun uniform.

Opnaaischild Brabant , vermoedelijk gemaakt door het Verbond van Katholieke Scouts VVKS in de jaren 1960 - 1980.
 Deze schildjes werden gebruikt door de Vlaamse Militanten Orde VMO als gebiedskenteken op hun uniform.
Opnaaischild Brabant , vermoedelijk gemaakt door het Verbond van Katholieke Scouts VVKS in de jaren 1960 - 1980.
 Deze leeuwenschildjes werden zeer vaak gebruikt en zeer breed verspreid in de brede Vlaamse beweging.
Opnaaischild Brabant , vermoedelijk gemaakt door het Verbond van Katholieke Scouts VVKS in de jaren 1960 - 1980.
Deze leeuwenschildjes werden zeer vaak gebruikt en zeer breed verspreid in de brede Vlaamse beweging.
Opnaaischild Brabant , vermoedelijk gemaakt door het Verbond van Katholieke Scouts VVKS in de jaren 1960 - 1980. 
Deze leeuwenschildjes werden zeer vaak gebruikt en zeer breed verspreid in de brede Vlaamse beweging.
Opnaaischild Brabant , vermoedelijk gemaakt door het Verbond van Katholieke Scouts VVKS in de jaren 1960 - 1980.
Opnaaischild vermoedelijk gemaakt tussen 1945 en 1955. 
Dit leeuwenschild word in sommige kringen aanzien als een collaboratie Leeuwenschild maar tot nader orde is dit volgens ons opzoekingswerk niet correct.
Opnaaischild jaren 1910 - 1920.
Opnaaischild Ijzerbedevaart 1947 - 1967
Opnaaischild Ijzerbedevaart 1947 - 1967
Opnaaischild Hertog Jan Van Brabant / Sint Maartens Fonds 1977 - 1985.
Opnaaischild Hertog Jan Van Brabant / Sint Maartens Fonds 1988 - 1995
Opnaaischild van de Vlaamse Militanten Orde 1972 - 1985. Hiervan bestaan er 5 verschillende varianten.
Opnaaischild van de Vlaamse Militanten Orde 1972 - 1985. Hiervan bestaan er 5 verschillende varianten.
Opnaaischild van de Vlaamse Militanten Orde 1972 - 1985. Hiervan bestaan er 5 verschillende varianten.
Opnaaischild van de Vlaamse Militanten Orde 1972 - 1985. Hiervan bestaan er 5 verschillende varianten.
Opnaaischild van de Vlaamse Militanten Orde 1972 - 1985. Hiervan bestaan er 5 verschillende varianten.
Opnaaischildje jaren 1980 - 1995.
Opnaaischildje jaren 1980 - 1995.
Opnaaischildje jaren 1980 - 1995.
Opnaaischildje jaren 1980 - 1995.
Opnaaischildje jaren 1980 - 1995.
Opnaaischildje jaren 1980 - 1995.
Opnaaischildje jaren 1965 - 1975
Opnaaischildje jaren 1965 - 1975.
Opnaaischildje jaren 1965 - 1975.
Opnaaischildje Vlaams Nationale Sport Kring ,VNSK , opgericht in de schoot van de Vlaamse Militanten Orde ,VMO , als sport en zelfverdediging groep 1969-1976.
Opnaaischildje. Dit model van Leeuwtje duikt op ergens rond 1975 in Vlaams Nationale Studentenkringen .
Dit schildje waarvan enkele varianten bestaan is wel het meest verspreide en gebruikt model binnen de brede Vlaamse beweging.

Opnaaischildje. Dit model van Leeuwtje duikt op ergens rond 1975 in Vlaams Nationale Studentenkringen .
Dit schildje waarvan enkele varianten bestaan is wel het meest verspreide en gebruikt model binnen de brede Vlaamse beweging.

Opnaaischildje. Dit model van Leeuwtje duikt op ergens rond 1975 in Vlaams Nationale Studentenkringen .
Dit schildje waarvan enkele varianten bestaan is wel het meest verspreide en gebruikt model binnen de brede Vlaamse beweging.

Opnaaischildje Gebruikt door de Verbondsleiding van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond V.N.J.
Opnaaischildje gemaakt na 2000.
Opnaaischildje gemaakt na 2000.
Opnaaischildje gemaakt na 2000.
Leeuwenschild van een eenheid van het Duitse leger , de Bundeswehr.
Dit is dus niet echt een Vlaamse leeuw .
Dit model duikt rond 1985 op in Vlaanderen vooral bij voetbalsupporters en raakt zo ook in de Vlaamse beweging.

Leeuwenvlagjes

Klein formaat leeuwenvaandel loopgravenmodel 1917.
Klein model leeuwenvaandel jaren 1920 - 1925.
Klein model leeuwenvaandel jaren 1920 - 1925.
Klein model leeuwenvaandel jaren 1920 - 1930. Dit vaandel komt uit het nalatenschap van Jozef De Brouwer, Vlaams Nationalistisch priester, die mede de begrafenis van de VNV leider Staf De Clercq heeft mede begeleid in 1942.
Klein model leeuwenwimpel jaren 1920 - 1930.
Klein model leeuwenwimpel jaren 1920 - 1930.
Klein model leeuwenwimpel jaren 1920 - 1930.
Klein model leeuwenwimpel jaren 1920 - 1930.
Klein model leeuwenwimpel jaren 1920 - 1930.
Klein model leeuwenwimpel jaren 1920 - 1930.
Klein model leeuwenwimpel jaren 1930 - 1945.
Klein model leeuwenwimpel jaren 1930 - 1945.
Klein model leeuwenwimpel jaren 1930 - 1945.
Leeuwenwimpel 1943 -1944 uitgegeven door DE VLAG voor de kinderlandverschickung bij het vertrek van de kinderen naar Duitsland.
Leeuwenvaandel van uitstekende BEVO kwaliteit , Wuppertal Duitsland.
Leeuwenwimpel 1940 - 1944 verdeeld door vermoedelijk DE VLAG
Leeuwenwimpel jaren 1947 -1955.
Leeuwenwimpel jaren 1947 -1955.
Leeuwenwimpel jaren 1947 -1955. Vermoedelijk een spelwimpel van het Algemeen Diets Jeugdverbond ADJV.
Vlagje 1925 - 1935 uitgegeven door het ijzerbedevaart comité , Zuivere zijde stof.
Vlagje 1925 - 1935 uitgegeven door het ijzerbedevaart comité in dunne stof.
Leeuwenwimpel 1935 - 1945.
Leeuwenwimpel 1960 - 1970.
Leeuwenwimpel 1960 - 1970.
Papieren handgemaakte leeuwenwimpel gemaakt door de Nederlandse Jeugdstorm 1942.
Papieren Leeuwenwimpel Ijzerbedevaart jaren 1950.
Papieren Leeuwenwimpel Ijzerbedevaart.
Papieren Leeuwenwimpel Ijzerbedevaart.
Leeuwenwimpel Volksunie 1956.
Papieren Leeuwenwimpel Mars op Brussel aankondigings manifestatie 1963.
Volksunie tafelvlagjes 1959 - 1960.
Amnestie Leeuwenwimpel 1954.
11 juli wimpel , Leeuw van Vlaanderen van tussen 1927 en 1935. 
Uitgegeven vermoedelijk door de Groeningerwacht rond Dokter August Borms.

Leeuwenwimpel van 1970 - 1979.
Leeuwenwimpel van 1970 - 1979.
Leeuwenwimpel van 1970 - 1979
Leeuwenwimpel van 1970 - 1979.
Leeuwenwimpel van 1970 - 1979.
Leeuwenwimpel van 1970 - 1979. Tafelvlagje Vlaamse Militanten Orde VMO.
Leeuwenwimpel van 1970 - 1979.
Leeuwenwimpel van 1970 - 1979.
Dit zijn zeer kleine wimpels van circa 12 cm uit verschillende perioden.
Leeuwenwimpel van 1970 - 1979.
Leeuwenwimpel van 1970 - 1979. Autovlagje.
Leeuwenwimpel van 1970 - 1979.
Leeuwenwimpel van 1970 - 1979. Tafelvlagje.
Leeuwenwimpel van 1970 - 1979.
Were Di Leeuwenwimpel 1978 - 1985.
Were Di Leeuwenwimpel 1978 - 1985.
Leeuwenwimpel 1978 - 1985. Ik ben Vlaming en daar ben ik fier op.
Were Di Leeuwenwimpel 1978 - 1985 , Sint Lutgardus , patroon heilige van de Vlaamse Beweging.
Leeuwenwimpel 1978 - 1985.
Were Di Leeuwenwimpel 1978 - 1985.
Were Di Leeuwenwimpel 1985 - 1995 / Sint Maartensfonds.
De meest verspreide en gekende leeuwenvlaggen binnen de Vlaamse beweging. Hiervan zijn enkele tientallen verschillende modellen , afmetingen en materialen. 1979 - 1995.
De meest verspreide en gekende leeuwenvlaggen binnen de Vlaamse beweging. Hiervan zijn enkele tientallen verschillende modellen , afmetingen en materialen. 1979 - 1995.
De meest verspreide en gekende leeuwenvlaggen binnen de Vlaamse beweging. Hiervan zijn enkele tientallen verschillende modellen , afmetingen en materialen. 1979 - 1995.
De meest verspreide en gekende leeuwenvlaggen binnen de Vlaamse beweging. Hiervan zijn enkele tientallen verschillende modellen , afmetingen en materialen. 1979 - 1995.
De meest verspreide en gekende leeuwenvlaggen binnen de Vlaamse beweging. Hiervan zijn enkele tientallen verschillende modellen , afmetingen en materialen. 1979 - 1995.
De meest verspreide en gekende leeuwenvlaggen binnen de Vlaamse beweging. Hiervan zijn enkele tientallen verschillende modellen , afmetingen en materialen. 1979 - 1995.
De meest verspreide en gekende leeuwenvlaggen binnen de Vlaamse beweging. Hiervan zijn enkele tientallen verschillende modellen , afmetingen en materialen. 1979 - 1995.
De meest verspreide en gekende leeuwenvlaggen binnen de Vlaamse beweging. Hiervan zijn enkele tientallen verschillende modellen , afmetingen en materialen. 1979 - 1995.
Leeuwenwimpel van de jaren 1970 - 1980.
Leeuwenwimpel van de jaren 1970 - 1980.
Leeuwenwimpels Ijzerbedevaart jaren '70.
Leeuwenvlagjes gemaakt na het jaar 2000.
Leeuwenvlagjes gemaakt na het jaar 2000.
Leeuwenvlagjes gemaakt na het jaar 2000.
Leeuwenvlagjes gemaakt na het jaar 2000.
Leeuwenvlagjes gemaakt na het jaar 2000.
Leeuwenvlagjes gemaakt na het jaar 2000.
Protestvlagje naar aanleiding van het belgische vlag incident op de ijzerwake rond 2014.